Actueel

. muziekles
. filmhuis
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.  |  Nieuwsbrieven
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 1
.

.

Van 27 januari t/m 9 februari 2020 waren de 212 oplichtende stenen van 'Levenslicht Het Hogeland' van kunstenaar Daan Roosegaarde op het grasveld voor gemeentehuis Winsum dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur in een pulserend zachtblauw licht gehuld. foto: © Winsum Nieuws. [][][][][][] [][][] Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet in Het Hogeland is uitgesteld naar mei 2022. [][][]

.

.

Afsluiting van '75 Jaar Vrijheid' op 4 mei 2021 op de begraafplaats van Leens en onthulling van het monument 'Levenslicht Het Hogeland', met de 212 steentjes ter nagedachtenis aan de 212 Joodse oorlogsslachtoffers in Het Hogeland. Na de toespraak van burgemeester Bolding volgden twee gedichten ('Durf te durven' en 'Ieder mens heeft een naam') en muziek.

.

.

Het monument is een deel van het gelijknamige Holocaustmonument van kunstenaar Daan Roosegaarde dat bestaat uit 104.000 lichtgevende steentjes. De gemeente Het Hogeland kocht dit deel vorig jaar aan om het op een later moment een definitieve plek te geven in Leens.Voor het volledige programma ter gelegenheid van de onthulling op 4 mei 2021 klik hier.

.

.

.

'Mi casa es su casa' ('Hogeland'-programma volgt in de zomer).

zaterdagmiddag 11 september vanaf 13.00 uur
Open Monumentendag
thema: Mi casa es su casa   (Mijn monument is jouw monument)
.
'Van Beeldenstorm tot Jodenvervolging', een programma met film en rondleiding Joods Winsum van Historische Vereniging Winsum Obergum
aanvang: 13.00 en 15.00 uur
locatie: vm. synagoge Winsum
adres:
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
aanmelding via: voorzitter@winshem.nl
Toegang gratis.

Volledige programma 11 en 12 september 2021 in Het Hogeland
Lees meer via: Eupopean Heritage Days 2021 (EHD)
Digitale presentatieOpen Monumentendag 2020

.

.

Vrije toegang, voor de lezing geldt aanmelding vooraf (max. 15 bezoekers)

zondagmiddag 12 september van 13.30 tot 17.30 uur
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed (37 landen, editie 21)
thema (AEPJ): Dialoog.(maximaal 15 bezoekers)

        |   Open Sjoel   |   Muziek   |   Lezing: 'Dialogisch Klassengesprek'  |
Van 15.00 tot 16.00 uur spreekt 'erfgoededucatie'-specialist drs. Anja Sinnige over lokaal erfgoed en het 'dialogisch klassengesprek'. Een werkvorm die recent in het basis- en voortgezet onderwijs wordt ingezet voor burgerschapsvorming en een educatieve route richting de inclusieve samenleving (nadere info). Tijdens de lezing verzorgt Maricée Ten Bosch enkele op Japanse muziek geïnspireerde fluitimprovisaties.
.
locatie: vm. synagoge Winsum
adres: Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
lezing: aanmelden via info@dewinsumsesjoel.nl (gratis toegang)

.

Het Emancipatiedecreet van 1796 en vroege Joodse vestiging.

zaterdagmiddag 16 oktober vanaf 13.00 uur
Erfgoedmarkt Groninger Archieven (MGG)
thema: Aan het werk
.
In het kader van de Maand van de Groninger Geschiedenis organiseert De Groninger Archieven weer de jaarlijkse Erfgoedmarkt. Tijdens deze boeken- en informatiemarkt komen erfgoedinstellingen en andere culturele organisaties samen en presenteren zich aan een breed, historisch geïnteresseerd publiek rond het jaarthema 'Aan het werk'. Het Winsums-Joodse erfgoed is present met informatie over koopman Izaäk Nathans de Vries (1763-1848), afkomstig uit het Duitse Harme(n). Hij trouwde in 1797 te Garnwerd met Froontje van der Kamp (1766-1827) uit Nieuwolda. Het paar gaat in Winsum wonen, is daar betrokken bij de vorming van een Joodse gemeente en ontwikkelt zich tot een van de beter gesitueerden. Hoe verdienden zij en hun nakomelingen de kost? In de eerste helft van de twintigste eeuw treffen we twee van hun achterkleinzonen in Winsum aan: wolhandelaar Nardus de Vries (1878-1923) en lappenkoopman Michiel de Vries (1888-1942). Nardus werkt zich op tot succesvol vakbondsman en politicus in de stad Groningen. Michiel beschikt samen met zijn vrouw Agatha over een fourniturenzaak in de Winsumse Oosterstraat en gaat daarnaast met zijn volgeladen bakfiets 'de boer op' om zijn waren aan de man te brengen. Hoe verhoudt zich dit tot de werkzaamheden van andere Joodse vroege vestigers langs het Reitdiep en het Groninger Wad?
.
Toegang gratis.
Lees ook: 
Maand van de Groninger Geschiedenis
.
Nadere informatie over tijd en locatie volgt.

.

1938-1939, Joodse aanvragen tot asiel in Nederland > www.mbii.nl

zondagmiddag 14 november van 15.00 tot 17.00 uur
Herdenking Kristallnacht 1938 | 'Week van Respect'

Toegelaten, afgewezen
.
.
Uitgestelde lezing van historicus Afke Berger over de nasleep van de Kristallnacht in de jaren 1938/39, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt en Stichting Een Joodse Erfenis in het kader van de jaarlijkse
Week van Respect in de tweede week van november. Een nationale bewustwordingscampagne die uitgaat van de Respect Foundation en hiervoor samenwerkt met gemeenten, scholen, sportbonden en gastsprekers. Volgens rabbijn Awraham Soetendorp gaat het om: “Een belangrijke week waar niet genoeg aandacht voor kan zijn, elke ontmoeting is een kans.”
Historicus en promovendus Afke Berger schreef ‘Toegelaten, afgewezen’, waarvoor zij in 2019 de Hartog Beem-scriptieprijs ontving. Aan de hand van voorbeelden en brieven  lees meer... 

vertelt ze over het toelaten en weigeren van vluchtelingen in de jaren dertig. Een vergelijking met de huidige situatie rond de behandeling van asielaanvragen ligt daarbij voor de hand. Afke vertelt ook over haar persoonlijke drive en het non-fictie kinderboek over de Holocaust, waar zij aan werkt. Centraal hierin staat het leven van Ruth Marion Weile, een Duits-Joodse oorlogsvluchtelinge die eind 1938 op tienjarige leeftijd met het Kindertransport naar Nederland kwam en een jaar later als pleegkind werd opgenomen door de familie Van der Lijn in Groningen. Ruth werd in 1943 in Auschwitz vermoord en liet een fotoalbum na dat in 2008 in Afkes handen kwam.

Met bijdragen van de uit Syrië afkomstige musici Rania Elias (trompet) en Karoun Baghboudarian (cello), die deel uitmaken van het MezzopTrio en met optredens en lesgeven in ons land een nieuw bestaan opbouwen. Ze zullen muziek uit het Midden-Oosten spelen en op Midden-Oosterse toonladders improviseren.
.
tijd: zondagmiddag 14 november, 15.00-17.00 uur (inloop vanaf half drie)
locatie: Centrumkerk, Hoofdstraat-W 36, 9951 AC Winsum
entree: vrij (een gift is welkom)
opgave: nadere informatie volgt

.

.

.

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a
.

.
.