Actueel

. muziekles
. filmhuis
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.  |  Nieuwsbrieven
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 2
.

.
Jaaroverzicht

4 mei :
vm. Synagoge Winsum > Open Joodse Huizen
attentie: UITSTEL Open Joodse Huizen EENRUM i.v.m. ziekte
(Winsum gaat wel door!)
4 mei : 
Nationale Dodenherdenking
13 mei : 
Dat onverwoestbare in mij (SKKW)
29 mei :
Paradoxen rond herinneringscultuur
10 september : Open Monumentendag
11 september :
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
8 oktober : Erfgoedmarkt Groninger Archieven (MGG)
13 november :
 Week van Respect, lezing
.
.

.

.

onder: Bram de Vries links van opa rebbe Abraham de Vries uit Winsum.

4 mei 2022, vanaf 12.00 uur
Sprekende herdenkingen in Eenrum en Winsum
Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet
.
Winsum, voormalige synagoge, Schoolstraat 24
12.00 - 12.45 uur  | 13.30 - 14.15 uur
Bertien Minco vertelt over de kleinzoon van de laatste rebbe van Winsum: officier en apotheker Abraham de Vries (1915-1944, geboren te Usquert) en diens moeder Betje de Vries-van der Hal. Bertien onderzocht Abraham's oorlogsgeschiedenis en die van zijn vrouw Carolien de Vries-Minco, een nicht van Bertien’s vader Manuel Minco.  |  > terugblik:  foto-1;  foto-2 <

.
Eenrum, Molenstraat 8 (attentie: uitstel wegens ziekte)

14.00 - 14.45 uur  | 15.30 - 16.15 uur > nader bericht volgt
In de woning van de familie Gussenhoven vertelt Eliza Gussenhoven over de twee ongehuwde zusters Jet Benninga en Frouwktje Benninga, die daar tot hun deportatie naar Auschwitz hebben gewoond. Zij leefden daar samen met hun broer, weduwnaar Simon Benninga, en hebben Simons zoontje Noach van kleins af opgevoed. Na de oorlog keren alleen Simon en Noach, met zijn echtgenote Helena en hun zesjarige dochter Aleida Chana, voor korte tijd terug naar de Molenstraat.
____________________________

flyer online via Joods Cultureel Kwartier (JCK): Provincie Groningen
nadere info: Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet
toegang:
gratis
terugblik 2022, stad en provincie 
Groningen via: Synagoge Groningen
____________________________

- Theater na de Dam: locatievoorstelling Last-Post in Winsum
- Landelijk programma rond 4 mei in Nieuwsbrief Joods Cultureel Kwartier

.

4 mei 1993, Onthulling monument aan vm. synagoge Winsum

4 mei 2022, vanaf 19.30 uur
Vrijheid in verbondenheid.
Open Sjoel | fotogalerij 'Dertien Namen' | Jongerenwerk

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn (hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht) gevraagd om de jaarthematekst 2022 te schrijven naar het thema 'Vrijheid in verbondenheid'.
.
Vanaf half acht ’s avonds brandt op 4 mei in de voormalige synagoge van Winsum de olielamp die van oudsher tot het interieur behoorde. De deuren staan gedurende de avond van de Nationale Dodenherdenking open voor eenieder die daarbinnen een kijkje wil nemen. 
Zoals alle jaren is er na acht uur ’s avonds, aansluitend aan de stille tocht, gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument aan de oostkant van de synagoge. Op het monument staan alle dertien Joodse oorlogsslachtoffers uit Winsum vermeld en ter nagedachtenis zal door het voorlezen van een gedicht kort bij hen worden stilgestaan. Stichting Een Joodse Erfenis zorgt weer voor een bescheiden foto-opstelling in de synagoge ter herinnering aan de dertien Joodse oorlogsslachtoffers.

Ook is er een expositie van briefkaarten van leerlingen uit de bovenbouw van een aantal basisscholen in en rond Winsum die deelnemen aan het educatieproject ‘In de voetsporen van Issy en Sophius: Joods erfgoed in Winsum en op het Hoogeland’. Met behulp van een leskist worden in de periode april-mei lessen verzorgd voor de bovenbouw. De meeste lessen worden gegeven in vm. synagoge. Dit jaar hebben ook alle eerstejaarsstudenten van de opleiding helpende zorg en welzijn van het Alfacollege in Groningen aan de lessen deelgenomen. Na de meivakantie volgen nog Het Hogeland College, locatie Winsum VMBO en twee basisscholen (waaronder Eenrum). De lessen woorden weer gegeven door historicus Romke Visser. Voor meer informatie, zie persbericht...

.

Etty Hillesum: 'Dat onverwoestbare in mij'

13 mei, aanvang 20.30 uur
SKKW: Julika Marijn in zalencentrum De Hoogte

Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij
.
Uit het programma van de Kulturele Kommissie SKKW te Winsum:
Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot – spreken wereldwijd tot de verbeelding.  Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld.
In ‘Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij’ wekt Julika de schrijfster tot leven. Zij deed dat eerder in haar veelgeprezen voorstelling ‘In duizend zoete armen’.
Bij herlezing werd Julika opnieuw geraakt door de manier waarop Etty omgaat met het lijden en ondanks alles de schoonheid van het leven blijft zien. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.

Voor nadere informatie over het programma van de SKKW en de kaartverkoop van de voorstelling van Julika Marijn, klik op: www.skkw.nl

.

N.A. de Vrieslezing 2022 (klik voor boekomslag en inhoudsopgave)

29 mei, vanaf 15.00 uur
Paradoxen rond herinneringscultuur
Hoe de leegte zichtbaar maken?
.
N.A. de Vrieslezing 2022
Het is de naoorlogse omgang met de Joodse geschiedenis in Groningen (stad) die in de lezing van Stefan van der Poel centraal staat. De nadruk ligt daarbij op gebouwen, monumenten en kunstwerken in de publieke ruimte. Tezamen vormen zij een herinneringslandschap dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is.
De Shoah heeft in Groningen vele lege plekken achtergelaten: in gezinnen, families, straten en buurten, maar ook in de collectieve herinnering. Aan de Joodse aanwezigheid van bijna twee eeuwen kwam in de oorlogsjaren abrupt een einde. Hoe aan een dergelijke leegte en afwezigheid vorm en invulling te geven? Het is een vraag die iedere naoorlogse generatie opnieuw bezighoudt. Perspectieven verschuiven in de loop der tijd met steeds wisselende uitkomsten als gevolg..
.
Stefan van der Poel is als universitair docent werkzaam bij de sectie
Eigentijdse Geschiedenis aan de RuG.
.
locatie: 
vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
organisatie:
St. Een Joodse Erfenis en St. Behoud Synagoge Winsum
reservering:
via info@dewinsumsesjoel.nl
toegang:
 € 7,50 (inclusief koffie/thee)
.

.

Open Monumentendag in vm. Synagoge Winsum

10 september, vanaf 11.00 uur
Landelijke Open Monumentendag
afgeleid thema: Geef de toekomst een verleden
.
Elk monument kent een verleden, een heden en een toekomst. 'Geef de toekomst een verleden', zo stelt onze Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tijdens Open Monumentendag 2022 staat daarom het begrip 'Duurzaamheid' centraal. Hoe kijken we daarnaar met betrekking tot gemeentelijk monument 'Synagoge Winsum'? Wat valt er over gebruik, behoud en onderhoud te zeggen? Wat over de ecologische voetprint die met de instandhouding verbonden is? En hoe kijken we naar de meerwaarde die instandhouding van deze kleine voormalige plattelandssynagoge in Het Hogeland genereert? Lees meer...
.

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang:
gratis

.

Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

11 september, vanaf 13.00 uur
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

thema: Vernieuwing
.
Het EDJC-programma voor 2022 komt tot stand in samenwerking met '
National Library of Israel'. Volg het nieuws via de website van de AEPJ
.
Nadere informatie over de EDJC-programmering in Winsum in samenwerking met het landelijk netwerk van B'nai B'rith volgt later.

.
.

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang: gratis

.

Erfgoedmarkt Groninger Archieven (MGG)

8 oktober, vanaf 11.00 uur
Erfgoedmarkt | Dag van de Groninger Geschiedenis 2022

thema: Rampjaar 1672
.
Ook dit jaar staat het provinciaal Joods Erfgoed weer met een gezamenlijke informatiestand op de jaarlijkse erfgoed in de Groninger Archieven. Maar van vroege Joodse vestiging is buiten Amsterdam 'Anno 1672' nog nauwelijks sprake. Toch hebben zich dan al wel enkele Joden in de noordelijke regio's gevestigd. Zo maakt het Joods Cultureel Kwartier melding van Joodse nieuwkomers in
Appingedam en Delfzijl vanaf de tweede helft van de 16e eeuw. Het gaat daarbij om handeldrijvende Joden, die vermoedelijk afkomstig zijn uit Emden. In en om Winsum komt de Joodse vestiging pas een eeuw later voorzichtig op gang. Waar kwamen zij vandaan? Waar woonden en werkten hun voorouders anno 1672? We weten er weinig van, maar we gaan er naar op zoek.
.
> Meer informatie over de Dag van de Groninger Geschiedenis 2021? 
Klik hier...
.
locatie: Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen
datum en tijd: 8 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
toegang: gratis

.

Week van Respect in Het Hogeland

13 november, aanvang 15.00 uur
Week van Respect in Het Hogeland

(Titel...)
.
In relatie tot de jaarlijkse Kristallnachtherdenking participeert St. Een Joodse Erfenis te Winsum sinds 2021 in de Week van Respect, een landelijke meerdaagse bewustwordingscampagne in de tweede week van november. Rabbijn Awraham Soetendorp stond aan de wieg van deze beweging die sinds 2006 groeiende algemene belangstelling verwerft en zich in de programmering primair richt op jongeren (Zie ook: Respect Foundation. Een wereldse, generatieoverstijgende droom, waarin medemenselijkheid, solidariteit en respect ons met elkaar verbinden.) Informatie over de lezing in Winsum op 13 november 2022 wordt later bekend gemaakt.
.
- Synagoge Groningen organiseert de Kristallnachtherdenking 2022 op zondagmiddag 6 november. Nadere informatie over lezing, muzikale omlijsting en voorafgaand stille tocht volgt later. -

.

.

.

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a
.

.
.