Actueel

. muziekles
. filmhuis
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.  |  Nieuwsbrief oktober 2020
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 0
.

.
Jaaroverzicht

. 27 januari : 75 Jaar Vrijheid, kunstproject 'Levenslicht' .
15 nov. verplaatst naar  21 februari 2021 : Week van Respect, lezing Afke Berger
.

.

'Levenslicht' in Het Hogeland

27 januari, aanvang 19.00 uur
Landelijk kunstproject rond '75 Jaar Vrijheid'

Levenslicht, gemeentelijke herdenking
.
Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, heeft kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hiervoor een tijdelijk lichtmonument ontworpen:
Levenslicht.
.
Gemeente Het Hogeland herdenkt daarbij de Joden, Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten onder het Naziregime. Op maandagavond 27 januari om 19.00 uur wordt het lichtmonument onthuld op het gazon voor het gemeentehuis van Winsum aan de Hoofdstraat-W 70. Het geeft daar tot en met 9 februari dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur licht. Op 4 mei krijgt het een definitieve plaats op de Joodse begraafplaats van Leens.
.
B
urgemeester Henk Jan Bolding houdt bij de opening een korte toespraak. Daarna volgt een gedicht en het noemen van de namen van de 212 uit de gemeente Het Hogeland afkomstige Holocaustslachtoffers.

.

Digitale openstelling monumenten in Het Hogeland.

12 september
Landelijke Open Monumentendag

thema: Parels van Het Hogeland
.
digitale presentatie via Facebook of YouTube
..
In verband met de coronamaatrdegelen heeft gemeente Het Hogeland besloten om, in afwijking van andere jaren, tijdens het Open Monumentenweekend van 12 en 13 september een aantal monumenten van haar erfgoed via de gemeentelijke facebook-pagina digitaal open te stellen onder de titel 'Parels van Het Hogeland'.
- algemene aankondiging door wethouder Dijkhuis: klik
- Synagoge Winsum: klik
- Joodse slagerij 'Huis Markus' in Warffum: klik

.

Eerste online festival kickoff in twintig jaar.

13 september
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
thema: Joodse reizen
.
digitale presentatie 
via: AEPJ
.
In verband met de coronamaatrdegelen zijn er in en om de voormalige synagoge van Winsum dit jaar geen activiteiten georganiseerd. Internationaal gezien wordt er in 2020 voor het eerst in 20 jaar een 'Online Kickoff' van de Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed georganiseerd op 6 september. Daarmee wil men wereldwijd een breder publiek bereiken. Informatie over dit programma vindt u de website van de AEPJ. De kickoff betreft een acht uur durend programma met live bijdragen vanuit Luxemburg, Barcelona, Jeruzalem, Parijs en Oxford.

.

1938-1939, Joodse aanvragen tot asiel in Nederland > www.mbii.nl

lezing 15 november verplaatst naar 21 februari 2021
Herdenking Kristallnacht 1938 | 'Week van Respect'

Toegelaten, afgewezen
.
.
Uitgestelde lezing van historicus Afke Berger over de nasleep van de Kristallnacht in de jaren 1938/39, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt en Stichting Een Joodse Erfenis in het kader van de jaarlijkse
Week van Respect in de tweede week van november. Een nationale bewustwordingscampagne die uitgaat van de Respect Foundation en hiervoor samenwerkt met gemeenten, scholen, sportbonden en gastsprekers. Volgens rabbijn Awraham Soetendorp gaat het om: “Een belangrijke week waar niet genoeg aandacht voor kan zijn, elke ontmoeting is een kans.”
Historicus en promovendus Afke Berger schreef ‘Toegelaten, afgewezen’, waarvoor zij in 2019 de Hartog Beem-scriptieprijs ontving. Aan de hand van voorbeelden en brieven  lees meer... 

vertelt ze over het toelaten en weigeren van vluchtelingen in de jaren dertig. Een vergelijking met de huidige situatie rond de behandeling van asielaanvragen ligt daarbij voor de hand. Afke vertelt ook over haar persoonlijke drive en het non-fictie kinderboek over de Holocaust, waar zij aan werkt. Centraal hierin staat het leven van Ruth Marion Weile, een Duits-Joodse oorlogsvluchtelinge die eind 1938 op tienjarige leeftijd met het Kindertransport naar Nederland kwam en een jaar later als pleegkind werd opgenomen door de familie Van der Lijn in Groningen. Ruth werd in 1943 in Auschwitz vermoord en liet een fotoalbum na dat in 2008 in Afkes handen kwam.

Met bijdragen van de uit Syrië afkomstige musici Rania Elias (trompet) en Karoun Baghboudarian (cello), die deel uitmaken van het MezzopTrio en met optredens en lesgeven in ons land een nieuw bestaan opbouwen. Ze zullen muziek uit het Midden-Oosten spelen en op Midden-Oosterse toonladders improviseren.
.
tijd: zondagmiddag 21 februari, 15.00-17.00u. (inloop vanaf 14.30u.)
locatie: Centrumkerk, Hoofdstraat-W 36
entree: vrij (een gift is welkom)
opgave bij Els Prins: info@pgwh.nl of 06-57834051
online te volgen via: www.kerkomroep.nl (nadere info volgt)

.

.

.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 1
.

.
Jaaroverzicht  (onder voorbehoud)

21 februari : uitgestelde lezing Afke Berger
2 en 4 meiOpen Joodse - Huizen - van Verzet
4 mei, 21.00 uur : Concert Na de Dam - projectkoor Vocalis
18 september : Open Monumentendag
19 september : Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
.
.

.

Open Joodse | HUIZEN | van Verzet

2 en 4 mei 's middags
Open Joodse | H U I Z E N | van Verzet
Verhalen van bevrijding en terugkeer
.
In samenwerking met Stichting Behoud Synagoge Winsum, Synagoge Groningen en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam organiseert Stichting Een Joodse Erfenis in 2021 voor de derde keer (2016, 2018) een project Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in gemeente Het Hogeland, waarin geschiedenis op locatie opnieuw tot leven komt. Ook in 2021 betreft het weer een landelijk programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald. 
.
Toegang gratis.
Lees ook: 
Wat is Open Joodse Huizen(/Huizen van Verzet)?
.
Nadere informatie over de inhoud van het programma volgt later.

.

Concert Na de Dam - projectkoor Vocalis Winsum (foto: Marijke Talen)

4 mei, aanvang 21.00 uur
Projectkoor Vocalis o.l.v. Nellie Bolhuis in De Poort

Kampkoorzang   |   Muziek van Ilse Weber

Onder leiding van Nellie Bolhuis brengt projectkoor Vocalis na afloop van de Nationale Dodenherdenking werk van de Schotse componiste en oorlogsgevangene Norah Chambers (1905-1998) en de Engelse zendelinge Margaret Dryburgh (1890-1945). Zij baseerden zich daarvoor op zangstukken die in een Japans interneringskamp op Sumatra zijn ontstaan. Daar noteerden zij uit het hoofd zo’n dertig klassieke, vierstemmige vrouwenkoorwerken op vodjes papier. De geïnterneerde vrouwen zongen deze muziek en vormden met hun stemmen een ‘vocaal orkest’. Ook het Indische Onze Vader staat op het programma. Verder brengt Vocalis muziek van de in Auschwitz omgekomen Joods-Tsjechische schrijfster/componiste Ilse Weber (1903-1944). Fotografe Marijke Talen (auteur van het boek ‘overLeven, portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog’) verleent haar medewerking aan dit concert.
.
datum en tijd: 4 mei, aanvang 21.00 uur
locatie: De Poort, Borgweg 36, 9951 BG Winsum
entree: € 10,-

.

.

.

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a
.

.
.