Actueel

. muziekles
. filmhuis
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 0
.

.
Jaaroverzicht

. 27 januari : 75 Jaar Vrijheid, kunstproject 'Levenslicht' .
9 november : Kristallnachtherdenking
.

.

'Levenslicht' in Het Hogeland

27 januari, aanvang 19.00 uur
Landelijk kunstproject rond '75 Jaar Vrijheid'

Levenslicht, gemeentelijke herdenking
.
Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, heeft kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hiervoor een tijdelijk lichtmonument ontworpen: Levenslicht.
.
Gemeente Het Hogeland herdenkt daarbij de Joden, Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten onder het Naziregime. Op maandagavond 27 januari om 19.00 uur wordt het lichtmonument onthuld op het gazon voor het gemeentehuis van Winsum aan de Hoofdstraat-W 70. Het geeft daar tot en met 9 februari dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur licht. Op 4 mei krijgt het een definitieve plaats op de Joodse begraafplaats van Leens.
.
B
urgemeester Henk Jan Bolding houdt bij de opening een korte toespraak. Daarna volgt een gedicht en het noemen van de namen van de 212 uit de gemeente Het Hogeland afkomstige Holocaustslachtoffers.

.

Nationale Herdenking Kristallnacht 9 nov. 1938 (CJO, Snoge Amsterdam)

rond 9 november 2020
Herdenking Kristallnacht 1938 | Week van Respect

Kristallnacht nooit meer, voor niemand
.
Het Comité Kristallnachtherdenking Groningen organiseert jaarlijks een uitgebreid meerdaags herdenkingsprogramma in lijn met de in 2006 door rabbijn Awraham Soetendorp geïntroduceerde Week van Respect voor de jeugd.
.
Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum participeert sinds 2018 in het bovenlokale Groningse herdenkingsprogramma  (in 2018 bracht SJEW i.s.m. Filmhuis Winsum de speelfilm 'Denial' en in 2019 i.s.m. 't NUT-Hoogeland de lezing van journaliste Pauline Broekema over haar boek 'Het uiterste der zee'). Nadere informatie over het herdenkingsprogramma 2020 in Groninger Stad en Ommeland volgt na de zomer (zie ook landelijk overzicht Kristallnachtherdenking).

.

.

.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 1
.

.
Jaaroverzicht

. 14 maart (attentie: datum onder voorbehoud) : tweede N.A. de Vrieslezing door dr. Stefan v/d Poel
2 en 4 meiOpen Joodse - Huizen - van Verzet
4 mei, vanaf 19.30 uur : Open Sjoel
4 mei, 21.00 uur : Concert Na de Dam - projectkoor Vocalis
18 september : Open Monumentendag
19 september : Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
.
.

.

Historicus dr. Stefan van der Poel over Herman Verbeek

14 maart, aanvang 15.00 uur (attentie: datum onder voorbehoud!)
Tweede N.A. de Vrieslezing in vm. synagoge
Herman Verbeek, priester, politicus, publicist
.
Uit het leven en werk van Herman Verbeek (1936-2013) komt een scherp tijdsbeeld naar voren van grote idealen en even zovele teleurstellingen. Geboren in een Gronings artsengezin heeft hij zich op vele terreinen laten gelden. Zo was hij tussen 1979 en 1997 actief als voorzitter van de Stichting Folkingestraat Synagoge.
Lees meer... 

 Dat juist een katholiek priester zo’n prominente rol speelde in deze stichting roept vragen op. Zelf was Verbeek zich bewust van zijn wat vreemde positie: ‘een synagoge en een katholiek priester: dat zijn toch twee werelden, twee geschiedenissen met al hun ontstellende ongerijmdheden’. Manuel Menco, voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens vriend van Verbeek, noemde hem wel spottend ‘onze huisprelaat’. In deze lezing wordt ingegaan op de drijfveren van Verbeek om zich zo in te zetten voor het behoud en de nieuwe invulling van de synagoge.

.
datum en tijd:
14 maart, aanvang 15.00 uur (datum onder voorbehoud)
spreker: 
historicus dr. Stefan van der Poel (docent-RUG en auteur)

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
> meer informatie over de lezingenserie via de webpagina N.A. de Vrieslezing

.

Open Joodse | HUIZEN | van Verzet

2 en 4 mei 's middags
Open Joodse | H U I Z E N | van Verzet
Verhalen van bevrijding en terugkeer
.
In samenwerking met Stichting Behoud Synagoge Winsum, Synagoge Groningen en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam organiseert Stichting Een Joodse Erfenis in 2021 voor de derde keer (2016, 2018) een project Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in gemeente Het Hogeland, waarin geschiedenis op locatie opnieuw tot leven komt. Ook in 2021 betreft het weer een landelijk programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald. 
.
Toegang gratis.
Lees ook: 
Wat is Open Joodse Huizen(/Huizen van Verzet)?
.
Nadere informatie over de inhoud van het programma volgt later.

.

Nationale Herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog

4 mei, vanaf 19.30 uur
Open Sjoel

Nationale Dodenherdenking 2021
.
Nadere info volgt. Zie ook...

.

Concert Na de Dam - projectkoor Vocalis Winsum (foto: Marijke Talen)

4 mei, aanvang 21.00 uur
Projectkoor Vocalis o.l.v. Nellie Bolhuis in De Poort

Kampkoorzang   |   Muziek van Ilse Weber

Onder leiding van Nellie Bolhuis brengt projectkoor Vocalis na afloop van de Nationale Dodenherdenking werk van de Schotse componiste en oorlogsgevangene Norah Chambers (1905-1998) en de Engelse zendelinge Margaret Dryburgh (1890-1945). Zij baseerden zich daarvoor op zangstukken die in een Japans interneringskamp op Sumatra zijn ontstaan. Daar noteerden zij uit het hoofd zo’n dertig klassieke, vierstemmige vrouwenkoorwerken op vodjes papier. De geïnterneerde vrouwen zongen deze muziek en vormden met hun stemmen een ‘vocaal orkest’. Ook het Indische Onze Vader staat op het programma. Verder brengt Vocalis muziek van de in Auschwitz omgekomen Joods-Tsjechische schrijfster/componiste Ilse Weber (1903-1944). Fotografe Marijke Talen (auteur van het boek ‘overLeven, portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog’) verleent haar medewerking aan dit concert.
.
datum en tijd: 4 mei, aanvang 21.00 uur
locatie: De Poort, Borgweg 36, 9951 BG Winsum
entree: € 10,-

.

Open Monumentendag

18 september, vanaf 11.00 uur
Landelijke Open Monumentendag
thema: nadere info volgt

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang:
gratis

.

Europese dag Joods Cultureel Erfgoed

19 september, vanaf 13.00 uur
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

thema: nadere info volgt
.
Volg het nieuws via de website van de AEPJ
.
locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang: gratis

.

.

.

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a
.

.
.