Actueel

. muziekles
. filmhuis
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 0

.
Jaaroverzicht

. 27 januari : 75 Jaar Vrijheid, kunstproject 'Levenslicht' .
15 maart : 2e N.A. de Vrieslezing door dr. Stefan v/d Poel
3 en 4 mei : Open Joodse - Huizen - van Verzet
4 mei, v/a 19.30 uur : Dodenherdenking - Open Sjoel (portretopstelling & jongerenwerk)
4 mei, 21.00 uur : Concert Na de Dam - projectkoor Vocalis
16 mei : theater 'Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij' (SKKW)
12 september : Open Monumentendag
13 september : Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
3 oktober : Dag v/d Groninger Geschiedenis
9 november : Kristallnachtherdenking
.

.

'Levenslicht' in Het Hogeland

27 januari, aanvang 19.00 uur
Landelijk kunstproject rond '75 Jaar Vrijheid'

Levenslicht, gemeentelijke herdenking
.
Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, heeft kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hiervoor een tijdelijk lichtmonument ontworpen: Levenslicht.
.
Gemeente Het Hogeland herdenkt daarbij de Joden, Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten onder het Naziregime. Op maandagavond 27 januari om 19.00 uur wordt het lichtmonument onthuld op het gazon voor het gemeentehuis van Winsum aan de Hoofdstraat-W 70. Het geeft daar tot en met 9 februari dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur licht. Op 4 mei krijgt het een definitieve plaats op de Joodse begraafplaats van Leens.
.
B
urgemeester Henk Jan Bolding houdt bij de opening een korte toespraak. Daarna volgt een gedicht en het noemen van de namen van de 212 uit de gemeente Het Hogeland afkomstige Holocaustslachtoffers.
.
- gemeentelijk persbericht d.d. 21 januari 2020
programma en toespraak

.

Historicus dr. Stefan van der Poel over Herman Verbeek

15 maart, aanvang 15.00 uur
Tweede N.A. de Vrieslezing in vm. synagoge
Herman Verbeek, priester, politicus, publicist
.
Uit het leven en werk van Herman Verbeek (1936-2013) komt een scherp tijdsbeeld naar voren van grote idealen en even zovele teleurstellingen. Geboren in een Gronings artsengezin heeft hij zich op vele terreinen laten gelden. Zo was hij tussen 1979 en 1997 actief als voorzitter van de Stichting Folkingestraat Synagoge.
Lees meer... 

 Dat juist een katholiek priester zo’n prominente rol speelde in deze stichting roept vragen op. Zelf was Verbeek zich bewust van zijn wat vreemde positie: ‘een synagoge en een katholiek priester: dat zijn toch twee werelden, twee geschiedenissen met al hun ontstellende ongerijmdheden’. Manuel Menco, voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens vriend van Verbeek, noemde hem wel spottend ‘onze huisprelaat’. In deze lezing wordt ingegaan op de drijfveren van Verbeek om zich zo in te zetten voor het behoud en de nieuwe invulling van de synagoge.

.
datum en tijd: 
15 maart, aanvang 15.00 uur (zaal open vanaf 14.30 uur)
spreker: 
historicus dr. Stefan van der Poel (docent-RUG en auteur)

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
entree: € 7,50
reserveren via: info@dewinsumsesjoel.nl
poster en persbericht
vanaf 13 maart 2020 in de boekhandel: .
Stefan van der Poel, Herman Verbeek (1936-2013): priester, politicus, publicist. Uitgeverij Verloren, ISBN 978 90 8704 832 7, prijs: € 18,-.

.
Meer informatie over de lezingenserie via de 
webpagina N.A. de Vrieslezing

.

Open Joodse | HUIZEN | van Verzet

3 en 4 mei 's middags
Open Joodse | H U I Z E N | van Verzet
Verhalen van bevrijding en terugkeer
.
In 2020 herdenken we de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar bevrijding. In samenwerking met Synagoge Groningen en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam organiseert Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum dan voor de derde keer (2016, 2018) een project Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in gemeente Het Hogeland, waarin geschiedenis op locatie opnieuw tot leven komt. Ook in 2020 betreft het weer een landelijk programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van locatie, overgedragen herinneringen, foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken, maar het aantal bezoekers kan beperkt zijn als de omvang van de locatie daar aanleiding toe geeft. Zie ook:
Wat is Open Joodse Huizen(/Huizen van Verzet)?
- Nationaal Comité 4/5 Mei: 75 Jaar Vrijheid
toegang: gratis
locaties in: Winsum en Eenrum (nadere info volgt...)

.

Nationale Herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog

4 mei, vanaf 19.30 uur
Open Sjoel |
 fotogalerij 'Dertien Namen' | jongerenwerk
75 Jaar Vrijheid, herdenken en vieren
.
Nadere info volgt. Zie ook...

.

Concert Na de Dam - projectkoor Vocalis Winsum (foto: Marijke Talen)

4 mei, aanvang 21.00 uur
Projectkoor Vocalis o.l.v. Nellie Bolhuis in De Poort

Kampkoorzang   |   Muziek van Ilse Weber

Onder leiding van Nellie Bolhuis brengt projectkoor Vocalis na afloop van de Nationale Dodenherdenking werk van de Schotse componiste en oorlogsgevangene Norah Chambers (1905-1998) en de Engelse zendelinge Margaret Dryburgh (1890-1945). Zij baseerden zich daarvoor op zangstukken die in een Japans interneringskamp op Sumatra zijn ontstaan. Daar noteerden zij uit het hoofd zo’n dertig klassieke, vierstemmige vrouwenkoorwerken op vodjes papier. De geïnterneerde vrouwen zongen deze muziek en vormden met hun stemmen een ‘vocaal orkest’. Ook het Indische Onze Vader staat op het programma. Verder brengt Vocalis muziek van de in Auschwitz omgekomen Joods-Tsjechische schrijfster/componiste Ilse Weber (1903-1944). Fotografe Marijke Talen (auteur van het boek ‘overLeven, portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog’) verleent haar medewerking aan dit concert.
.
datum en tijd: 4 mei, aanvang 21.00 uur
locatie: De Poort, Borgweg 36, 9951 BG Winsum
entree: € 10,-

.

Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij

16 mei, aanvang 20.30 uur
SKKW: Julika Marijn in zalencentrum De Hoogte

Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij
.
Uit het programma van de Kulturele Kommissie SKKW te Winsum:
Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot – spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld.
In ‘Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij’ wekt Julika de schrijfster tot leven. Zij deed dat eerder in haar veelgeprezen voorstelling ‘In duizend zoete armen’.
Bij herlezing werd Julika opnieuw geraakt door de manier waarop Etty omgaat met het lijden en ondanks alles de schoonheid van het leven blijft zien. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.

Voor nadere informatie over het programma van de SKKW en de kaartverkoop van de voorstelling van Julika Marijn, klik op: www.skkw.nl.

.

Open Monumentendag

12 september, vanaf 11.00 uur
Landelijke Open Monumentendag
thema: Leermonument
.
Elk monument een leermonument. Tijdens Open Monumentendag 2020 staat educatie centraal. De titel van het thema is 'Leermonument'. Van elk monument kun je uiteraard wel wat leren. Naast monumenten die een leerfunctie hadden of hebben (zoals scholen en universiteiten), worden in 2020 ook allerlei andere monumenten ‘leermonumenten’. Meer dan anders komt de nadruk in 2020 te liggen op 'beleving in het monument'. Het doel van de landelijke organisatie is dat volgend jaar in elk opengesteld monument iets te leren valt, tijdens een ‘leermoment’.
Lees meer...
.
locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang:
gratis

.

Europese dag Joods Cultureel Erfgoed

13 september, vanaf 13.00 uur
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

2020 jaarthema EDJC... (volg het nieuws via de AEPJ)
.
Nadere info volgt...
.
locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
toegang: gratis

.

Dag v/d Groninger Geschiedenis

3 oktober, vanaf 11.00 uur
Erfgoedmarkt | Dag van de Groninger Geschiedenis 2020

thema: Oost/West
.
Het provinciaal Joods Erfgoed van Groningen staat met een informatiestand op de erfgoedmarkt van de Dag van de Groninger Geschiedenis (DGG). Dit jaarlijkse historische evenement wordt georganiseerd door de Groninger Archieven en het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) in samenwerking met Groninger Museum, Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische vereniging 'Stad en Lande', expertisecentrum 'Verhaal van Groningen' en Groninger Forum. Het programma maakt deel uit van de landelijk georganiseerde Maand van de Geschiedenis in oktober. Nadere informatie over de invulling in 2020 volgt na de zomer.

.
locatie:
 Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen
datum en tijd: 3 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
toegang: gratis

.

Nationale Herdenking Kristallnacht 9 nov. 1938 (CJO, Snoge Amsterdam)

rond 9 november 2020
Herdenking Kristallnacht 1938 | Week van Respect

Kristallnacht nooit meer, voor niemand
.
Het Comité Kristallnachtherdenking Groningen organiseert jaarlijks een uitgebreid meerdaags herdenkingsprogramma in lijn met de in 2006 door rabbijn Awraham Soetendorp geïntroduceerde Week van Respect voor de jeugd.
.
Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum participeert sinds 2018 in het bovenlokale Groningse herdenkingsprogramma  (in 2018 bracht SJEW i.s.m. Filmhuis Winsum de speelfilm 'Denial' en in 2019 i.s.m. 't NUT-Hoogeland de lezing van journaliste Pauline Broekema over haar boek 'Het uiterste der zee'). Nadere informatie over het herdenkingsprogramma 2020 in Groninger Stad en Ommeland volgt na de zomer (zie ook landelijk overzicht Kristallnachtherdenking).

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a

.
.